Skole-/barnehagekino

Skole-/barnehagekino

Ullensaker Kino har gode tilbud til barnehager, skoler og SFO'er i distriktet! Bare ta nærmere kontakt for pristilbud og forslag på filmer.

På forespørsel setter vi opp film på dagtid, enten det gjelder film som del av et undervisningsopplegg, eller en kinoforestilling til pur adspredelse og underholdning. Billettprisene kan variere noe, men vil normalt ligge godt under ordinære billettpriser.

Filmstudieark er pedagogiske opplegg til filmer som er aktuelle å bruke i undervisningen og som skolekino. Det blir laget ark til forskjellige klassetrinn, inkludert barnehager og videregående skoler. Undervisningsmaterialet gir informasjon om selve filmen, tematisk bakgrunnsmateriale og forslag til spørsmål og arbeidsoppgaver.

Du finner filmstudearkene på skolekino.no. Her kan du også bestille abonnement på nyhetsbrev med relevant filminformasjon for skoleverket.

Vi er behjelpelige med å finne den riktige filmen for ulike behov! Spør oss!

Tlf. 66108196

E-post: kino@ullensaker.kommune.no