Billettpriser

Priser fra 1. januar 2024

Voksne kr. 150,- Honnør kr. 135,-* Barn kr. 115,-**
Première: +10,-
3D: +25,-

* Over 67 år eller uføretrygdet. Gyldig alderslegitimasjon eller NAV sin honnørlegitimasjon må fremlegges.

** Gjelder filmer med aldersgrense 12 år eller lavere og som starter senest kl.18.30 (barnepris til og med fylte 14 år).

Prisene kan avvike fra dette for eksempel for filmer som varer lenger enn 2 1/2 time.

Barn/voksen: En regnes som voksen når en har fylt 15 år.